poniedziałek, 9 lipca 2007

genderqueer

obrazy
becoming_25
Ł., olej na płótnie, 195x195 cm, 2008
becoming_24  
R., olej na płótnie, 195x195 cm, 2008
becoming_23  
J., olej na płótnie, 195x195 cm, 2008
becoming_22
K., olej na płótnie, 195x195 cm, 2008
becoming_21  
J., olej na płótnie, 195x195 cm, 2008

K

K., olej na płótnie, 195x195 cm, 2008

I

I., olej na płótnie, 195x195 cm, 2008

M

M., olej na płótnie, 195x195 cm, 2008

G

G., olej na płótnie, 195x195 cm, 2008

W 
W., olej na płótnie, 195x195 cm, 2007M
M., olej na płótnie, 195x195 cm, 2007

L 
L., olej na płótnie, 195x195 cm, 2007

G
G., olej na płótnie, 195x195 cm, 2007


B., olej na płótnie, 195x195 cm, 2007

image description                 
A., olej na płótnie, 195x195 cm, 2007

genderqueer_01 
I. i L., olej na płótnie, 195x195 cm, 2007

J 
J., olej na płótnie, 195x195 cm, 2007
 

genderqueer

obrazy - olej na płótnie, 195 x 195 cm

Projekt odnosi się do zagadnienia zaczerpniętego z dyskursu genderowego i queerowego. Jego zadaniem jest próba zbadania relacji zachodzącej pomiędzy znakiem i jego znaczeniem, pomiędzy wizerunkiem człowieka i tym, co ów obraz o nim mówi. Założeniem przedsięwzięcia jest unikanie jasnych i wyraźnych wyjaśnień dotyczących określonych przedstawień. Zależy nam, aby widz wpadł w pułapkę własnych kategoryzacji.

Ważne w tym projekcie jest przekroczenie pewnego schematu myślowego, który zawsze wymusza komunikację nie między ludźmi, lecz między płciami. Schemat, o którym mowa, to teatr, na którego scenie nieustannie odbywają się - czasami lepsze, a czasami gorsze – przedstawienia z różnymi typami ludzi w rolach głównych. To zachowania rytualne i anarchistyczne, gesty rewolucyjne i zachowawcze. Praktyki dyskursywne stwarzają przestrzeń wzajemnie przenikających się znaczeń, które zapobiegają jednak przekroczeniu określonego repertuaru ról. Zasoby, z których czerpią ci „aktorzy” mają charakter społeczny i ustalony.

Genderqueer odnosi się do problemu związanego z tożsamością człowieka, zarówno tą kulturową jak i seksualną. Oczywiście jest to zagadnienie złożone odnoszące się do ogólnego dyskursu wyznaczanego przez teorię queer. Jego użycie przez nas w tym projekcie odnosi się do próby dyskusji nad sposobami konstruowania „człowieka”, tworzeniem jego osobowości, tożsamości, wytwarzania jednostki w społeczeństwie i – słowami Michela Foucaulta – ujarzmiania. Chcieliśmy z jednej strony przedstawić ową „trzecią płeć”, której oczywiście w żaden sposób nie można i nie należy kategoryzować, posiada ona bowiem przeróżne, złożone i niejednoznaczne sposoby manifestowania, a z drugiej strony chcieliśmy zmusić widza do tego, aby sam wpadł w pułapkę własnych ograniczeń.

 

i tu...

a także tu...


Brak komentarzy: